Opinie o Nas
Kontakt:
Wojtek: 575 650 050
Robert: 696 942 905

infopomiar

Twoje konto

C-Geo Edycja 2020 - Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych" • Producent : SOFTLINE
 • SOFTLINE
 • Kod produktu : C-Geo-3
 • Kod producenta : C-Geo-3
 • Dostępnośc : Dostępny
 • Wysyłka od 9,99 zł295,20 zł brutto

240,00 zł netto


C-GEO – Moduł Wyrównanie ścisłe sieci poziomej i niwelacyjnej

Moduł umożliwia wyrównanie ścisłe metodą najmniejszych kwadratów sieci poziomej i niwelacyjnej.
Maksymalna liczba punktów wyznaczanych wynsi aż 500. Dla sieci poziomej i niwelacyjnej dostępne są następujące opcje obliczeniowe:

 • Kontrola sieci - sprawdzenie czy wprowadzone dane są spójne, obliczenie wyrazów wolnych równań poprawek,
 • Wyrównanie sieci - wykonanie obliczenia współrzędnych i obserwacji wyrównanych (przed wyrównaniem przeprowadzana jest kontrola sieci),
 • Ocena dokładności projektu sieci - analiza projektu sieci przed pomiarem. Na podstawie projektowanych obserwacji (w miejsce wartości obserwacji można wpisywać liczbę zero) obliczane są błędy położenia punktów i błędy obserwacji po wyrównaniu.Dla sieci niwelacyjnej dodatkowo dostępna jest opcja:
 • Przemieszczenia – funkcja umożliwiająca wyznaczenie przemieszczeń pionowych punktów sieci niwelacyjnej. Kolejne etapy pomiarów niwelacyjnych zapisane na dysku należy wczytywać jako pomiar pierwotny i jako pomiar aktualny. Program wybierze punkty, które występują w obu pomiarach, wyznaczy ich przemieszczenia i błędy przemieszczeń. W raporcie umieszczone zostaną wyznaczone wartości.
Dla sieci poziomej należy wprowadzić:
 1. Współrzędne punktów nawiązania i współrzędne przybliżone punktów obliczanych. Kolejno wprowadza się: numer punktu, współrzędną X, Y. Jeżeli znane są błędy położenia punktu w kierunku X i Y wprowadza się je odpowiednio w kolumnie mx i my. Jeżeli znany jest błąd położenia punktu należy wprowadzić go w kolumnie mp. Punkty będące punktami nawiązania oznacza się przez naciśnięcie klawisza lub wybranie opcji "Nawiązanie" z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszki lub przez naciśnięcie przycisku: . Wykonanie jednej z wymienionych czynności powoduje podświetlenie odpowiedniej komórki w kolumnie "Lp".
 2. Kąty. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kąta i błąd pomiaru kąta.
 3. Kierunki. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kierunku i błąd pomiaru kierunku.
 4. OdległościKolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość odległości i błąd pomiaru odległości. Jeżeli wprowadzona jest strefa (Opcje -> Obliczenia -> Strefa) to w pierwszym kroku wyrównania obliczane są odległości zredukowane do układu 1965 (kolumna D zred).
Dla sieci niwelacyjnej należy wprowadzić:
 1. Wysokości punktów nawiązania i wysokości przybliżone punktów obliczanych (wysokości nawiązania oznacza się analogicznie jak punkty nawiązania w sieci poziomej).
 2. Przewyższenia.Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość przewyższenia i błąd pomiaru przewyższenia.

Podobne produkty z tej kategorii

Zapytaj nas o ten produkt

weryfikator

Szybki kontakt

 • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
 • Wojciech: 668 001 513
 • Katarzyna: 575 650 050
 • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
 • Arkadiusz: 668 136 586
 • Robert: 696 942 905
 • Adrian: 884 870 630
 • Adrian: 884 870 730

Nasze sklepy firmowe