Wykrywacz CAT4 a CAT4+ – mały plus czyni wielką różnicę

Wykrywanie przewodów zlokalizowanych głęboko, często w sposób specyficzny jest zazwyczaj utrudnione. Doskonale w takiej sytuacji sprawdzają się produkty Radiodetection. 

Nowa linia CAT4 – jak i wersja ponadstandardowa, CAT4+ – to wykrywacze instalacji podziemnych, które uchodzą za obecną wizytówkę jakości Radiodetection. Ich funkcja jest identyczna: precyzyjna lokalizacja urządzeń podziemnych nawet w sytuacji, gdy ich usytuowanie jest utrudnione, a ułożenie – specyficzne. Różnica w cenie CAT a CAT 4 może zaskakiwać – to ponad sto procent i kilka tysięcy zł. Czy + w nazwie to coś więcej niż marketingowy zabieg? Porównanie wykrywaczy Radiodetection CAT 4 i CAT4+ pokazuje, jak duży może być przeskok jakościowy pomiędzy podobnymi urządzeniami z tej branży. 

Wykrywacz CAT 4
Wykrywacz CAT 4

Wykrywaj więcej, szybciej, precyzyjniej

CAT4 uznawany jest za przykład wykrywacza nowej generacji – doskonale dopasowanego do unikania potencjalnych kolizji ze skrytymi pod ziemią elementami infrastruktury. Tego typu elementy stanowić mogą spore zagrożenie dla pracowników ekip budowlanych i remontowych podczas prac wykopowych. Lokalizowanie zagrożeń przy wykorzystaniu CAT4 pozwala wyeliminować niebezpieczeństwa. CAT – a raczej C.A.T., bo “koci” skrót pochodzi od Cable Avoiding Tool – to lokalizator, który odbiera sygnały pochodzące spod powierzchni ziemi wykorzystując pasywne tryby pracy Power i Radio. Efekt to precyzyjna lokalizacja okablowania czy metalowych rur. Na czym polega różnica między popularnymi – ale znacząco różniącymi się ceną – wariantami produktu Radiodetection?

Paradoksalnie zestawienie różnic jest stosunkowo niewielkie. CAT w obu wersjach – z plusem i bez – działa na podobnych zasadach. Tryby z detektorem, Power (lokalizacja kabli obciążonych, rur gazowych, ciepłowniczych czy preizolowanych) czy Radio (lokalizacja kabli telefonicznych, sterowniczych, telewizyjnych czy energetycznych) są dostępne w obu wersjach. Zarówno tańszy lokalizator jak i jego droższa wersja zapewniają generowanie sygnału w kablach o małej średnicy czy sprawdzanie statusu kalibracji urządzenia. W obu przypadkach gwarantują skuteczne wykrywanie płytko położonych kabli energetycznych i są odpowiednio zabezpieczone przed przeciążeniem. W obu przypadkach możliwe jest zastosowanie funkcji Avoidance Mode umożliwiającej użycie jednoczesne kilku trybów – a więc przeszukania terenu pod zróżnicowanym kątem. Gdzie więc leży zasadnicza różnica obu wersji?

Oszacowanie głębokości w CAT4

Wykrywacze instalacji podziemnych opracowane przez Radiodetection różnią się pod względem możliwości oszacowania głębokości. Analiza warunków, w jakich używany jest wykrywacz pozwala na zdecydowanie skuteczniejszą ocenę terenu. To ważne nie tylko ze względu na ogólna wygodę użytkownika; tego typu rozwiązania pozwalają realnie przyspieszyć prace projektowo-budowlane. 

Warto zauważyć, że model CAT4 – podobnie jak CAT4+ – opcjonalnie poszerzyć można o technologię Strike Alert. Umożliwia on wykrycie kabli energetycznych położonych bardzo płytko. W obu modelach Radiodetection wykrywacze są dostosowane do tego rozwiązania – pozostaje ono w gestii użytkownika. 

Rozważając zakup wykrywacza CAT warto przeanalizować, w jakich warunkach będzie on użytkowany – czy projekty i potencjalne prace są na tyle zaawansowane, by potrzebne było oszacowanie głębokości? W większości przydatków to technologia przydatna – w takiej sytuacji różnica pomiędzy modelami CAT4 a CAT 4+ jest przejściem na wyższy, znacznie bardziej kompleksowy poziom aktywności. Ten „+” umożliwia nam pokazanie na wykrywaczu głębokości – ale oczywiście gdy będziemy pracować z generatorem.

wykrywacz instalacji podziemnych – https://infopomiar.pl/sklep/k352,wykrywacze-lokalizatory-instalacje-podziemne-cat-wykrywacze.html