Opinie o Nas
Kontakt:
Wojciech:575 650 050
Robert: 696 942 905

infopomiar

Twoje konto

Oprogramowanie C-GEO Edycja 2022 wersja podstawowa (z modułem kalibracji rastra i z rocznym dostępem do aktualizacji przez WWW) • Producent : SOFTLINE
 • SOFTLINE
 • Kod produktu : C-Geo-1
 • Kod producenta : C-Geo-1
 • Dostępnośc : Dostępny
 • Kod EAN:
 • Wysyłka od 0,00 zł2 214,00 zł brutto

1 800,00 zł netto


Nowa wersja Oprogramowania C-Geo

Program C-Geo oferowany jest jako C-GEO Edycja 2020 (odpowiednik wersji PRO) standardowo wzbogacony o moduł "Kalibracja rastra" oraz o roczny dostęp do aktualizacji przez WWW.

C-GEO Windows

C-GEO to unikalny pakiet oprogramowania GEO/CAD/GIS, który poprzez dokładne osadzenie w polskich wymaganiach prawnych stał się najbardziej uniwersalnym narzędziem pracy nie tylko dla geodetów, ale też innych branż związanymi z geolokalizacją. Jeżeli zostanie wzięta pod uwagę jego cena i intuicyjność obsługi – jest rzeczywistym konkurentem dla zagranicznego oprogramowania CAD (np. AutoCAD lub Microstation), czego dowodem jest np. preferowanie C-GEO podczas budowy i kontroli autostrad w Polsce (również przez firmy francuskie, angielskie, niemieckie i portugalskie). Użytkownikami C-GEO są zarówno małe prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne w całej Polsce, jak i największe firmy z branż: geodezja i kartografia, budownictwo, drogownictwo, archeologia, kolejnictwo, gospodarka wodna, rolnictwo i leśnictwo, geologia, zakłady przemysłowe (stocznie, browary), przedsiębiorstwa komunalne, jednostki wojskowe, urzędy administracji geodezyjnej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, gminne i miejskie, górnictwo, medycyna, szkolnictwo średnie i wyższe.

Podstawowe funkcje programu:

 1. Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych. Na liście obsługiwanych tachimetrów są wszystkie dostępne w Polsce (np. Geodimetr, Leica, Nikon, Sokkia, Topcon, Pentax, Zeiss i inne). Program odczytuje też dane z niwelatorów Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, Topcon DL, Trimble DiNi. Specjalnie do pracy z C-GEO został także opracowany program MGEO dla komputera polowego Psion WorkAbout. Pozwala on na realizację wszystkich obliczeń w terenie i rejestrację tachimetrii, niwelacji, przekrojów, itp.
 2. Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji: niwelacja techniczna i precyzyjna, tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, kombinowane, z wyrównaniem, przestrzenne), przecięcia (prostych, okręgów), powierzchnie działek i użytków, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, transformacje współrzędnych (Helmerta i afiniczna), redukcje odwzorowawcze (65, 2000), analiza przemieszczeń pionowych, rozliczanie użytków w działkach, analiza topologii, regulacja suwnic, dzienniki kątów, boków i kierunków, itp.
 3. Umożliwienie wykonywania: numerycznych modeli terenu NMT (objętości, przekroje, warstwice, pola powierzchni w przestrzeni, modele 3D – Open GL), przekrojów pionowych (także objętości robót drogowych), obliczania tras drogowych XYZ (oś trasy i punkty dodatkowe, kontrola realizacji trasy).
 4. Przeliczanie (transformacja) współrzędnych między różnymi układami - 1965/1992/2000/WGS 84 (geograficzny). Możliwość wprowadzania danych według różnych standardów (stopnie, dziesiętne, grady). Podczas transformacji z układu 1965 na 2000 uwzględniane są także korekty globalne dla zwiększenia precyzji przeliczenia.
 5. Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. dodawanie nowych pól informacyjnych). Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.). Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie. Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.
 6. Import/eksport danych CAD/GIS (Microstation, ArcView, AutoCAD, GeoInfo, Ewmapa, MapInfo, GML/XML, InRoads, TANGO, i inne). Dotyczy to mapy (np. wybranych warstw, określonego fragmentu lub zakresu mapy) jak i samych punktów lub obiektów na mapie (również tylko zaznaczonych zgodnie z jakimś kryterium –np. wszystkie budynki o funkcji gospodarczej).
 7. Zintegrowanie mapy numerycznej z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi. Mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo. Powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych i przetwarzaniem danych w modułach obliczeniowych (np. przenoszenie na mapę przebiegu obliczonej trasy drogowej lub warstwic interpolowanych w module NMT). Może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub przekazywana do innych programów CAD w postaci wektorowej (np. DXF,DGN,SHP) albo rastrowej (jako połączenie treści wektorowej i rastrowej).
 8. Efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach, zaawansowane edytory obiektów mapowych, szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów i kilkadziesiąt innych opcji). Mapa również może być w całości transformowana z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 1965 lub z 1965 do 2000).
 9. Łatwe osadzania na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki) oraz równie proste przenoszenie obrazów z mapy oraz wyników obliczeń z edytora raportów do MS Word. Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu). Drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza (np. mapy zasadniczej).
 10. Skanowanie, edycja (usuwania zbędnej treści, zmiany atrybutów), wpasowania (kalibracji metodami afiniczną lub Helmerta), transformacja (np. wskazanej grupy rastrów z układu 65 do 2000) i konwersji rastrów (np. z formatu CIT, GEOTIFF, TIFF+TFW, rastrów EwMapy lub GeoMap itd.).
 11. Tworzenie i obsługa własnych baz danych SQL powiązanych z obiektami na mapie (funkcje GIS), a także możliwość dołączania zewnętrznych baz (MS Access lub inne). Baza danych może być powiązana np. z działkami na mapie, co umożliwia założenie ewidencji gruntów. Ponadto, dla obiektów znajdujących się w bazie, można tworzyć zapytania SQL (np. zaznaczenie obiektów o powierzchni większej niż 1000m2).
 12. Możliwość dostarczenia dodatkowych modułów narzędziowych: edytory symboli, formularzy i kodów, szablonów mapowych użytkownika, moduł przetwarzania plików rastrowych C-Raster, wczytywania danych z ARiMR dla celów kontroli zasiewów, itp.
 13. Zarządzania danymi - eksplorator projektów – funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów, szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery (np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd.

Podobne produkty z tej kategorii

Zapytaj nas o ten produkt

weryfikator

Szybki kontakt

 • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
 • Wojciech: 668 001 513
 • Katarzyna: 575 650 050
 • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
 • Arkadiusz: 668 136 586
 • Adrian: 884 870 730

Nasze sklepy firmowe