Opinie o Nas
Kontakt:
Wojciech:575 650 050
Robert: 696 942 905

infopomiar

Twoje konto

C-Geo Edycja 2020 - Moduł "Wyrównanie osnów 3D/GNSS" • Producent : SOFTLINE
 • SOFTLINE
 • Kod produktu : C-Geo-8
 • Kod producenta : C-Geo-8
 • Dostępnośc : Dostępny
 • Kod EAN:
 • Wysyłka od 0,00 zł1 107,00 zł brutto

900,00 zł netto


Moduł "Wyrównanie osnów 3D/GNSS"

Uwaga! Wymagana aktualizacja C-GEO 8.5.12.31 z dnia 31-12-2012 lub nowsza

Dla posiadaczy dotychczasowego modułu wyrównania rabat w wysokości 200 zł netto
.

Przedstawiamy moduł do C-GEO – opracowany już po wejściu w życie rozporządzenia „O standardach...” z listopada 2011 r.

To rozporządzenie wśród wielu innych regulacji silnie akcentuje konieczność wyrównania geodezyjnych osnów pomiarowych, na które składają się zarówno obserwacje „klasyczne” (kierunki, kąty, odległości, przewyższenia), a także obserwacje satelitarne (wektory GNSS) wyznaczające współrzędne punktów osnowy. Obserwacje te muszą tworzyć sieć jednorzędową, a więc - wyrównywane łącznie, w jednym procesie obliczeniowym.

Ścisłemu wyrównaniu podlegać mogą także obserwacje uzyskane z pomiarów tachimetrami elektronicznymi. Dzięki temu w jednym procesie pomiarowym uzyskuje się współrzędne przestrzenne osnowy pomiarowej – staje się ona tym samym osnową dwufunkcyjną.

Jak widać z powyższego, potrzebne było opracowanie wygodnego i kompletnego rozwiązania dla geodety, który dzięki zaawansowanym technologiom pomiarowym uzyskuje potrzebne dane w postaci:
- obserwacji GNSS (pozyskane z pomiarów odbiornikami GNSS, także przy wykorzystaniu sieci ASG EUPOS),
- wyników pomiarów wcięć, ciągów poligonowych (dalmierze i tachimetry elektroniczne),
- ciągów niwelacyjnych (np. zarejestrowane niwelatorami kodowymi),
- obserwacji tachimetrycznych.

Dane te, od początku istnienia naszego programu, można importować i przetwarzać w C-GEO. Użytkownicy mają możliwość transmisji i konwersji danych z praktycznie wszystkich dostępnych w Polsce tachimetrów oraz formatów z różnych standardów. Jednakże, konieczność wykonywania kolejnych procesów obliczeniowych. np.:
- generowania danych ciągów poligonowych z obserwacji na punkty nawiązania zarejestrowanych podczas pomiaru tachimetrycznego pikiet,
- generowania dzienników kątów i boków,
- pozyskiwania danych do modułu wyrównania ścisłego,
- „ręczne” obliczanie współrzędnych przybliżonych niezbędnych do wyrównania sieci poziomych,

sprawiała, że te działania stały się uciążliwe i czasochłonne.

Analizując dotychczasowe możliwości C-GEO w zakresie obliczania osnowy geodezyjnej, postępujący rozwój technologii pomiarowych, zmiany w prawie i potrzeby użytkowników, zdecydowaliśmy się opracować nowoczesne, optymalne i uniwersalne narzędzie do wyrównania osnów geodezyjnych i pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów (pośredniczącą).

Aktualne funkcje i możliwości modułu:

1. Wygodniejszy sposób wprowadzania obserwacji, ich błędów oraz ich ewentualnej modyfikacji, import danych:
- tachimetrii C-GEO,
- plików tekstowych,
- zadań z dotychczasowego modułu wyrównania ścisłego,
- modułów ciągu poligonowego, dziennika kątów i boków, niwelacji,
- danych z bazy obserwacji,

2. Import danych danych wektorów GNSS z plików generowanych przez odbiorniki GPS i wbudowane w nie oprogramowanie:
- oprogramowanie SurvCE, Fast Survey, TDS Survey Pro (format RW5),
- Topcon i Sokkia - kontrolery z oprogramowaniem TopSURV (format TSJ),
- Trimble Data Collector (format DC),
- Leica (specjalnie przygotowany formularz eksportu dostępny w Softline i u dystrybutorów LeicaGeosystems),
- Landstar (CHC),
- oraz pozostałych odbiorników GNSS i programów do postprocessingu pomiarów fazowych dzięki możliwości wczytywania plików tekstowych przy wsparciu kreatora importu danych z możliwością zapisu i stosowania szablonów formatów.

3. Automatyczne wyznaczanie współrzędnych przybliżonych na podstawie wprowadzonych danych obserwacyjnych,

4. Ilość wyrównywanych punktów uzależniona od ilości pamięci (a więc np. dla 1GB wolnej pamięci RAM jest możliwość wyrównania sieci o ok 10 000 niewiadomych),

5. Wyrównanie wysokościowe (1D), sytuacyjne (2D) lub przestrzenne (3D), możliwość szybkiej zmiany ustawień w zakresie uwzględniania redukcji: odwzorowawczych, na krzywiznę Ziemi, średnią wysokość terenu, refrakcję,

6. Określanie parametrów różnorodnych błędów pomiarów, które mogą być zapisywane jako zestawy,

7. Możliwość wyrównania pełnych danych tachimetrycznych (Hz, V i SD),

8. Wyrównanie wektorów GNSS pozyskanych metodami statycznymi lub RTK/RTN (dX, dY, dZ),

9. Łączne wyrównywanie różnych typów obserwacji (przewyższenia niwelacyjne, dane tachimetryczne, wektory GNSS, azymuty, kierunki, kąty, odległości),

10. Na nowo zaprojektowana funkcja tworzenia szkicu sieci po wyrównaniu wraz elipsami błędów, możliwością umieszczania wybranych rodzajów obserwacji na mapie C-GEO, a także eksportu rysunku do innych formatów, np. SHP, GML),

11. Integracja szkicu sieci z tabelami obserwacji – np. wybranie na rysunku odcinka wskazuje jego rekord w tabeli danych wyrównania,

12. Szczegółowe raporty zawierające wyniki obliczeń

Podobne produkty z tej kategorii

Zapytaj nas o ten produkt

weryfikator

Szybki kontakt

 • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
 • Wojciech: 668 001 513
 • Katarzyna: 575 650 050
 • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
 • Arkadiusz: 668 136 586
 • Adrian: 884 870 730

Nasze sklepy firmowe