Opinie o Nas
Kontakt:
Wojciech: 575 650 050
Robert: 696 942 905

infopomiar

Twoje konto

Zapytanie - usługi promocyjne

Radom, 10.01.2017


Zapytanie

Firma INFOPOMIAR Hubert Soluch Usługi Informatyczne i Geodezyjne poszukuje wykonawcy następujących usług:

1.     tłumaczenie materiałów promocyjnych firmy na język niemiecki oraz angielski – termin realizacji 05.02.2017

(usługa obejmuje tłumaczenie oferty firmy, cennika, materiałów promocyjnych oraz tekstu prezentującego krótki rys historyczny oraz politykę i priorytety firmy).

Teksty do przetłumaczenia znajdują się na stronie: www.infopomiar.pl

Proszę o wycenę za stronę/250 słów.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie punktowe:  cena – 80 , termin do 7 dni – 20

 

2.     wykonanie projektów oraz zabudowy stoisk na targowych na terenie Bydgoszczy, Kielc oraz Poznania w okresie luty 2017-maj 2018 (w sumie 8 imprez z terminami realizacji 07.02.2017, 26.04.2017, 09.05.2017, 16.05.2017, 16.11.2017, 02/2018,05/2018 )

Kompleksowa usługa ma obejmować projekt, montaż oraz demontaż umeblowanego stoiska wykonanego z o powierzchni 9-40 m2 z zadaszeniem lub bez, wyposażonego w:

- meble: regały/biurko/krzesła

- dywan z wyciętym logo firmy

- projekt prezentacji na telewizor

- telewizor (wypożyczenie)

- projekt aplikacji mobilnej na panel dotykowy

- wypożyczenie zautomatyzowanej koparki do prezentacji systemów sterowania maszyn

Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia wraz z konkretnymi terminami imprez targowych zostaną przesłane do potencjalnego wykonawcy na jego życzenie.

Prosimy o wycenę za 1 m2 stoiska.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie punktowe: cena- 80, termin – do 14 dni – 20

 

3.     usługa transportowa 

Transport eksponatów oraz uczestników targów na imprezy wystawiennicze odbywające się na terenie kraju w okresie luty 2017- maj 2018 (w sumie 8 imprez z terminami realizacji 07.02.2017,26.04.2017, 09.05.2017, 16.05.2017, 16.11.2017, 02/2018,05/2018 ).

 Planowany jest udział w 8 imprezach targowych na terenie Bydgoszczy, Poznania oraz Kielc.    Szczegółowy wykaz planowanych tras zostanie przesłany do potencjalnego wykonawcy na jego życzenie. 

Prosimy o wycenę usługi z podaniem stawki za 1 km uwzględniając transport powrotny.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie punktowe: cena – 80, termin realizacji- 20

 

4.     Projekt i wykonanie materiałów reklamowych (ulotki, katalogi, foldery) w ilościach:

- katalogi/ foldery firmowe laminowane –1000 szt.

- ulotki reklamowe kolor– 45000 szt.

- ulotki format 2xA4 –2000 szt. 

Termin realizacji – partie materiałów w terminach od 05.02.2017 do 01.05.2018.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie punktowe: cena – 80 , termin do 7 dni – 20

 

Warunki udziału w postępowaniu: oferty z propozycją cenową i podaniem terminu realizacji prosimy złożyć na piśmie pod adresem ul. Zbrowskiego 118 26-600 Radom lub wysyłać do dnia 01.02.2017 do godz. 15:00 na adres izabela.drab@infopomiar.pl

              Planowany termin wyłonienia wykonawców – 01.02.2017.

              Zamówienie nie może udzielone podmiotom  powiązanym z podmiotem osobowo lub    

              kapitałowo (przed podpisaniem umowy wymagane złożenie pisemnego oświadczenia).

Sposób oceny oferty:

Kryterium

Waga %

Liczba punktów

Sposób oceny

Cena brutto

80

80

Termin realizacji

20

20

Do wskazanego terminu- 20 pkt

Powyżej wskazanego terminu- 0 pkt

 

Kody CPV dotyczące poszczególnych przedmiotów zamówienia: 1. 79530000-8 tłumaczenia pisemne, 2. 710000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 3. 60000000-8 usługi transportowe,  4. 22140000-3 ulotki

 

 

Szybki kontakt

  • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
  • Wojciech: 668 001 513
  • Katarzyna: 575 650 050
  • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
  • Arkadiusz: 668 136 586
  • Adrian: 884 870 730

Nasze sklepy firmowe