Opinie o Nas
Kontakt:
Wojciech: 575 650 050
Robert: 696 942 905

infopomiar

Twoje konto

Aktualności

Wykrywacze i lokalizatory podziemne – skuteczne działanie dzięki technologii

Prace budowlane, wykopaliska, każda aktywność prowadzona poniżej poziomu gruntu – nieuchronnie związane są one z ryzykiem uszkodzeń. Coraz bardziej zaawansowane lokalizatory oraz wykrywacze – wsparte doskonałym oprogramowaniem – pozwalają ograniczyć problemy do minimum.


Czytaj więcej....

Wiadomość z dnia: 20-03-2018
Niwelator laserowy Agatec LT 300. Jakość połączona z precyzją!

 

wyjątkowa trwałość - niwelator laserowy Agatec LT 300 to nie tylko gwarancja precyzji pomiarowej.

 

 
Czytaj więcej...---

Wiadomość z dnia: 16-03-2018
Laser krzyżowy czerwony czy zielony?Lasery krzyżowe to zawsze udogodnienie - a jednocześnie precyzja - przy wyznaczaniu poziomów, pionów jak i wyznaczania kątów oraz przenoszenia punktów. Jednak wiązka wiązce nierówna - zielona zawsze będzie widoczna lepiej niż czerwona, co nie oznacza jednak, że jest lepszym rozwiązaniem.

Czytaj więcej...---

Wiadomość z dnia: 07-03-2018
Informacja o realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Projekt realizowany przez INFOPOMIAR w ramach konkursu RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakłada umiędzynarodowienie działalności firmy poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, co w efekcie wpłynąć ma na rozwój działalności eksportowej. Środkiem do osiągnięcia założonego celu ma być udział w targach o charakterze międzynarodowym na przestrzeni lat 2017-2018, podczas których firma planuje występować w roli wystawcy.

 

Całkowita wartość projektu: 304.235,25 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 113.253,95 PLNWiadomość z dnia: 27-04-2017
Monitoring - szczelinomierze elektroniczneMonitoring - szczelinomierze elektroniczneJednym  z najważniejszych elementów bezpiecznego wnoszenia i użytkowania budynków oraz budowli  jest stała i systematyczna obserwacja ich przemieszczeń. W przypadku powstania spękań i szczelin możemy użyć wielu narzędzi którymi zmierzymy ich rozmiar i zmianę w czasie. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić czy można nadal bezpiecznie wykorzystywać badane obiekty zgodnie z ich przeznaczeniem.

Do  najdokładniejszych narzędzi w tej dziedzinie należą szczelinomierze elektroniczne. Pozwalają one wykluczyć błędy podczas pomiaru, spowodowane czynnikiem ludzkim oraz ograniczają koszty związane z wykonywaniem pomiarów tradycyjnymi metodami. W swojej ofercie firma INFOPOMIAR posiada dwa wodoodporne (IP65) modele szczelinomierzy, które pozwalają na pomiar z dokładnością odczytu 0.003 mm:

·       Szczelinomierz elektroniczny z portem USB

·       Szczelinomierz elektroniczny z modułem Wi-Fi

Model szczelinomierza z portem USB (Rysunek 1.) dane pomiarowe rejestruje w pamięci wewnętrznej. Zgranie pomiaru wykonuję się przez port USB urządzenia dzięki dołączonemu oprogramowaniu wprost do pamięci komputera. Każdy zestaw zawiera kabel USB i niezbędne oprogramowanie.

Rysunek 1. Szczelinomierz elektroniczny z portem USB

  

Model szczelinomierza z modułem Wi-Fi (Rysunek 2) dane pomiarowe rejestruje w pamięci wewnętrznej. Zgranie pomiaru wykonuję się bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi bezpośrednio na komputer użytkownika. Niezbędny jest Moduł Komunikacji Wi-Fi na USB podłączany do komputera dzięki któremu możemy monitorować do 16 szczelinomierzy. Zasięg Wi-Fi do 150 m w dogodnych warunkach.

Rysunek 2 Szczelinomierz elektroniczny z modułem Wi-Fi

 

ZASTOSOWANIE:

Szczelinomierze montujemy wszędzie tam gdzie pomiar tradycyjnymi metodami (niwelacja precyzyjna, pomiary tachimetryczne) jest utrudniony ze względu na ograniczoną przestrzeń bądź brak możliwości osadzenia reperów.

Możemy wymienić tu tunele metra, zabytkowe budynki, piwnice, itp.

 

MONTAŻ SZCZELINOMIERZY:

Każdy szczelinomierz dostarczany jest z zestawem montażowym pozwalającym na jego prawidłowe zamocowanie (rysunki 3 i 4).


  Rysunek 3 Zestaw montażowy


Rysunek 4 Zestaw montażowy

 
Szczelinomierz montujemy po lewej stronie szczeliny (Rysunek 5) w ten sposób by linka pomiarowa przecinała rysę pod kątem 90 stopni. Końcówka linki powinna być zamontowana poniżej jej otworu wylotowego by uniemożliwić grawitacyjne spływanie wody po lince w kierunku urządzenia.Rysunek 5. Prawidłowy montaż szczelinomierza
 

W przypadku badania przemieszczeń pionowych drugi szczelinomierz mocujemy tak by ich linki były położone względem siebie pod kątem 45 stopni (Rysunek 6). Wektor pionowy przemieszczenia obliczamy według wzoru.

Rysunek 6. Pomiar przemieszczeń w kierunkach poziomym i pionowym

  

Gdy nie ma możliwości montażu szczelinomierza bezpośrednio przy szczelinie możemy skorzystać z linek przedłużających (Rysunek 7.) do 200 cm.

 

 
Rysunek 3 Linka przedłużającaOPROGRAMOWANIE:
Oprogramowanie dostarczone przez producenta umożliwia połączenie się ze szczelinomierzem bezprzewodowo w wersji Wi-Fi lub przez port USB. Moduł WI-FI pozwala na monitorowanie do 16 sztuk szczelinomierzy.

Rysunek 8. Konfiguracja szczelinomierza.

 

W zakładce Config (Rysunek 8.) po zamontowaniu szczelinomierza przystępujemy do jego konfiguracji. Mamy możliwość zmiany nazwy i wybrania portu komunikacji (unikalnego dla każdego szczelinomierza.) Oprogramowanie wskazuję aktualne rozciągnięcie linki (Actual Zero), dla ułatwienia analizy odczytów ustawiamy pozycję zero (Set Zero) względem której będą dokonywane pomiary. Ponad to mamy możliwość ustawienia interwałów pomiaru. Najkrótszy to co minutę, najdłuższy co 91 godzin. Mamy tu też możliwość wyznaczenia daty pierwszego pomiaru lub zaczęcia pracy natychmiast.

Pamięć urządzenia i żywotność baterii zależy od częstotliwości pomiarów. W przypadku typowego pomiaru co godzinę i zgrywania danych raz w miesiącu bateria wytrzymuję około sześciu miesięcy.  Gdy ustawimy interwał pomiaru co minutę pamięć urządzenia zapełni się w około 22 dni a następnie program będzie nadpisywał obserwacje.

 

Zakładka Status (Rysunek 9.)wyświetla informację na temat aktualnego stanu szczelinomierza. Mamy tu informację o bieżącej dacie, sile sygnału z urządzenia, stanie baterii, wartości ostatniego przemieszczeni, temperaturze.

Rysunek 9. Aktualny stan szczelinomierza.

 

                  W dolnej części zakładki mamy przycisk Download służący do zgrania bieżących obserwacji. Dane zgrywane są do pliku CSV (Rysunek 10.)

Rysunek 10. Obserwacje ze szczelinomierza.

                  Plik zawiera informację o nazwie urządzenia, porcie, dacie pierwszego pomiaru i jego interwale oraz Zero Startowe. Następnie mamy wyszczególnione pomiary wraz z datą i godziną oraz temperaturą w jakiej były dokonane.

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Zasięg: 80mm – możliwość przedłużenia linką do 200 cm.

Rozdzielczość odczytu: 0.003 mm

Dokładność pomiaru: 0.07% na całej długości. Zaleca się podawanie wyników pomiaru do 0.1 mm. Choć szczelinomierz rejestruję mniejsze odchylenia to zakłada się, że są to „szumy” i jest mało prawdopodobne by odzwierciedlały znaczący ruch.

Czujnik temperatury: od -20°C do +80°C

Pamięć urządzenia: 51062 odczyty (18236 odczytów z redundancją)

Wireless: częstotliwość sieci 865-990Mhz, zasięg do 150m w wolnej przestrzeni

Zasilanie: bateria 1/2AA 3.6V

Stopień ochrony: IP65

·       Szczelinomierz elektroniczny z portem USB

 

·       Szczelinomierz elektroniczny z modułem Wi-Fi

 Wiadomość z dnia: 16-12-2016
Praca z Geomax Zoom 3D

Ostanim czasem zgłosiła się do nas Pracownia Stolarska która zajmuje się kompleksową zabudową wnętrz. W związku z poszerzeniem terytorium pracy, problemem stała się odległość warsztatu od miejsca zlecen. W obecnych czasach klienci stawiają coraz wyższe wmagania , pomiar standartową miarką i dalmierzem nie wystarczają na tyle by uchronić się przed poprawkami na placu budowy lub w najgorszym scenariuszu poprawki elementu w warsztacie. W szczególności dotyczy to elementów które nie są foremne i produkowane specjalnie na indywidualne zamówienie

Podjeliśmy się pomóc klientowi w tym zadaniu.

Pacjent - dom jednorodzinny Wilanów Warszawa, ponad 200m2 surowej powierzchni.

Objawy - 3 łazienki, kuchnia, kilka szaf do zabudowy wymagają pilnego pomiaru w celu przygotowania materiałów do produkcji i szybkiego zakończenia zlecenia

Zoom3DZ Zoom 3D firmy Geomax zjawiliśmy się na miejscu po 10:00 rano, po krótki rekonansie przystąpiliśmy do pomiarów.Pierwsza w ruch poszła fuknkcja skanowalnia lini. Umożliwia ona przeprowadzić automatyczny pomiar określoenej płaszczyzny poprzez zdefiniowanie interwału. Skanowanie może być poziomie, pionowe a nawet nachylone. Skan może być całościowy (360°) l lub częściowy. Funkcja ta umożlwia na automatyczne śledzenie zmian ukształtowania powierzchni płaszczyny. Wygodną fuknkcją jest zmiana interwału skanowania w trakcje jego trwania. Umożliwoa to przyspieszenie skanu w miejscach gdzie nie potrzebny jest nam szczegółowy pomiar płaszczyzny. Oprogramowanie X-Pad umożliwia jednoczesny podgląd obrazu z kamery Zoom 3D oraz szkic 3D .

Wynik pomiaru z jednego ze skanów przedstawiamy poniżej.Tak szczegółowy pomiar  w terenie umożliwia klientowi pracowach na chmurze punktów w dowolnym oprogramowaniu projektowym. Najpopularniejszym plikiem wyjsciowym do obróbki jest plik DXF. Cały pomiar domu wraz z obróbką pomierzonych punktów zajął kilka godziń. Dzięki temu klient zyskał dane dzięki którym jest w stanie, w warsztacie oddalonym 150km od miejsca zlecenia przygotować wszystkie elementy pod zamówienie klienta. Oszczędność czasu , pewność pomiaru wykonanych Zoom 3D Geomax daje możliwości naszemu klientowi których wcześniej nie miał możliwości zyskać stosując klasyczne techniki pomiarowe.Wiadomość z dnia: 20-11-2016
Wykrywacze instalacji GEOMAX

Urządzenia pomiarowe

Lokalizatory urządzeń podziemnych GeoMax EZiCAT

2015-03-20 | Autor: Marek Pudło

W krajach Europy Zachodniej prawnie uregulowano obowiązek posiadania przez firmy wykonujące ziemne prace budowlane lokalizatorów zakopanych kabli i rur. I żeby nie było łatwo, tamtejsi inspektorzy nadzoru budowlanego nie tylko sprawdzają wyposażenie ekip, ale także kontrolują umiejętności obsługi tego typu instrumentów.

I proszę nie myśleć, że ktokolwiek na tego typu regulacje narzeka. Okazuje się bowiem, że wydatek na zakup zestawu lokalizacyjnego to kropla w morzu kosztów, jakie musiałaby ponieść firma budowlana w momencie przerwania ważnej rury gazociągu bądź zniszczenia nowej nawierzchni drogowej w wyniku jej podmycia przez uszkodzony wodociąg. Zachodnioeuropejskie i światowe standardy prac ziemnych, które wymuszają na wykonawcach bezinwazyjne sprawdzanie obecności instalacji podziemnych przed pierwszym wbiciem łopaty, chronią nie tylko ich samych, ale także dbają o już istniejącą infrastrukturę i tym samym zmniejszają koszty jej utrzymania przez zapobieganie dewastacji.


A jak wygląda sytuacja w Polsce? Można by rzecz, że po japońsku, ale raczej „jako-tako”. Choć przez ostatnie lata branża budowlana w naszym kraju mocno się rozwinęła i widać inwestycje w nowoczesny sprzęt pomiarowy, to wciąż raczkujemy w segmencie lokalizatorów urządzeń podziemnych. Sprzęt taki znajdziemy raczej w firmach, które specjalizują się w inwestycjach miejskich o dużym zagęszczeniu sieci podziemnych. U wykonawców małomiasteczkowych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i instalacji elektrycznych bądź telefonicznych urządzeń takich nie uświadczymy. Dlaczego? Bo w Polsce na peryferiach dużych miast zagęszczenie infrastruktury nie jest duże, a właściciele firm są przekonani, że taniej jest wykonać nawet ręcznie wykop próbny niż inwestować w drogi sprzęt lokalizacyjny, który będzie wykorzystywany od święta. Na dzień dzisiejszy to polskie podejście mogłaby zmienić tylko prawna regulacja metod wykonywania prac budowlanych.


Lokalizatory urządzeń podziemnych, zwane także traserami, służą do wykrywania zakopanych w ziemi instalacji o charakterze ciągłym, czyli wszelkiego rodzaju rur i kabli. Sprzęt taki nie wykrywa obiektów punktowych typu pokrywy studzienek czy skrzynki zaworowe. I chyba najważniejsza informacja – lokalizatory liniowe nie wskazują obecności metalu (nie badają pola magnetycznego), a reagują na sygnał elektromagnetyczny o charakterystycznej częstotliwości, który jest naturalnie obecny np. w przewodach elektrycznych pod napięciem lub generowany przez zewnętrzne źródła (np. nadajniki radiowe lub specjalny generator). Traserami wskażemy więc przebieg wszelkiego rodzaju kabli energetycznych i stalowych rur, także instalacji PCV, gdy w wykopie ułożono specjalne taśmy sygnałowe lub gdy do rur jest bezpośredni dostęp i można do nich wprowadzić specjalne kable lub sondy.


Rynek liniowych wykrywaczy urządzeń podziemnych jest dość bogaty. Znajdziemy na nim zarówno instrumenty tanie (krajowych producentów), modele ze średniej półki cenowej, a także zaawansowane rozwiązania technologiczne za grube tysiące. Do potrzeb prac budowlanych w Polsce i zagęszczenia infrastruktury podziemnej w zupełności wystarczą instrumenty „średnie”. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest grupa lokalizatorów GeoMax EZiCAT, których dystrybutorem w Polsce jest firma INFOPOMIAR z Warszawy. Szwajcarski producent narzędzi pomiarowych oferuje tutaj trzy modele – EZiCAT 500i, 550i oraz 650i, którym może towarzyszyć generator sygnału EZiTEX t100 i dodatkowe akcesoria.


Lokalizatory GeoMaxa mogą pracować w dwóch trybach: pasywnym i aktywnym. Ten pierwszy służy głównie do wykrywania np. czynnych kabli energetycznych (tryb Power) lub nieczynnych przewodów i rur, w których wyindukowało się pole elektromagnetyczne z pomocą fal z przekaźników radiowych (tryb Radio). W pasywnym trybie pracy lokalizacja EZiCATEM odbywa się z wykorzystanie samego wykrywacza. Z kolei w trybie aktywnym to użytkownik za pomocą specjalnego generatora wytwarza w instalacjach podziemnych sygnał o ustalonej częstotliwości (8 i 33 kHz), którą rozpoznaje wykrywacz. Praca w trybie aktywnym może odbywać się indukcyjnie i galwanicznie. Tryb indukcyjny polega na ustawieniu generatora sygnału zgrubnie nad miejscem przewidywanego przebiegu przewodu lub rury. Gdy do zakopanego urządzenia jest bezpośredni dostęp (wystaje jeden koniec przewodu lub rura kończy się zaworem), stosujemy podłączenie generatora i „podajemy” sygnał bezpośrednio na niego. Tryb aktywny jest stosowany także do lokalizowania rur PCV, kiedy można do niej wprowadzić specjalny przewód lub sondę sygnałów, które są lokalizowane przez wykrywacza. Co ciekawe, współpraca wykrywacza z sondą sygnałową pozwala stworzyć zestaw do bieżącego namierzania przewiertów kierunkowych.


Jakie są więc praktyczne możliwości wykrywaczy GeoMax? Model 500i to najprostsze rozwiązanie, które stosowane jest głównie do pracy pasywnej, choć model ten jest przystosowany do współpracy z generatorem EZiTEX. Wersję 550i powinni kupić ci, którzy oprócz przebiegu rur i kabli, chcą określać głębokość ich ułożenia (tej funkcji nie ma model 500i). Wyznaczenie głębokości możliwe jest tylko podczas pracy w trybie aktywnym z generatorem i polega na wciśnięciu klawisza na panelu sterowania lokalizatora. Model 650i skonstruowano głównie z myślą o użytkownikach, którzy chcą rejestrować wyniki swoich pomiarów (pamięć wewnętrzna 32 MB, 80 godzin ciągłej pracy) bądź transmitować je w czasie rzeczywistym przez Bluetooth, np. do odbiornika GPS i tworzyć w ten sposób mapy zrealizowanych lokalizacji.
Obsługa wykrywaczy EZiCAT nie jest skomplikowana. Głównym elementem interfejsu jest duży, podświetlany ekran ciekłokrystaliczny, na którym w postaci graficznego słupka prezentowana jest siła wykrytego sygnału. Wskazaniom wizualnym towarzyszą dźwięki. Te dwa rodzaje informacji pozwalają dokładnie wskazać miejsce ułożenia kabla lub rury i ich kierunku przebiegu. Na ekranie pojawia się także wynik pomiaru głębokości w wartościach cyfrowych.


Na koniec kilka słów o parametrach technicznych. Celowo wspominamy o nich na samym końcu, ponieważ budzą one najwięcej kontrowersji. Choć producent podaje jednoznacznie maksymalne głębokości lokalizacji (2-3 m) i dokładności określania głębokości (10%), to jednak trzeba je traktować z dużą ostrożnością, wręcz orientacyjnie. Lokalizowanie jest dość „niewdzięcznym” procesem, którego wynik uzależniony jest od wielu czynników – rodzaju gleby, zakłóceń zewnętrznych, grubości kabla i średnicy rury czy w końcu długości lokalizowanej instalacji. Dwa takie same przewody w jednym miejscu mogą być wykrywane na głębokości nawet 5 m, by w drugim „pojawić” się na ekranie wykrywacza maksymalnie do 2 m. Przy tej własności sukces poprawnej identyfikacji szukanej instalacji w dużej mierze zależy od doświadczenia operatora.

 

Dane techniczne wykrywaczy EZiCAT 500i/550i/650i

Częstotliwość pracy

15-60 kHz (Radio), 50 Hz (Power), 8/33 kHz (generator)

Głębokość wykrywania

2-3 m

Pomiar głębokości

+ (modele 550i/650i)

Bluetooth

+ (model 650i)

Zasilanie/czas pracy

6 x AAA/40 h

Waga

2,7 kg

 

Dane techniczne generatora EZiTEX t100

Częstotliwość pracy

8/33 kHz

Moc

1 W

Zasilanie/czas pracy

4 x LR20/30 h

Waga

2,4 kgWiadomość z dnia: 17-07-2016
Lasery z klasą

Bardzo dużo osób dopytuje nas przy zakupie o klasę lasera zainstalowanego w poszczególnych urządzeniach. Cały czas funkcjonuje w obiegowej opinii przeświadczenie, że im wyższa klasa lasera tym lepiej widoczna jest wiązka urządzenia. Nic bardziej mylnego!

Za widoczność i jaskrawość wiązki odpowiedzialny jest parametr mocy diody lasera. Za barwę wiązki odpowiadają długości fal świetlnych. Klasa lasera jest natomiast wartością określającą bezpieczeństwo pracy z takim laserem. 

Tutaj przykład danych producenta, który podaje zarówno klasę jak i typ lasera.

 

Brawa światła laserowego określana jest w nano metrach, poniżej wykres. Najbardziej typowa dla współczesnych laserów to barwa czerwona o długości fali 635nm. Spotykamy także lasery zielone, które dzięki swojej unikalnej budowie są lepiej widoczne dla ludzkiego oka - ich falę mają długość 532nm.

 

Poszczególne normy laserów wg normy PN-EN 60825-1:2000 przedstawiają się następująco:

Klasa 1
Lasery, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy.
 
Klasa 1M
Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.
 
Klasa 2
Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 700. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne (mruganie).
 
Klasa 2M
Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 700. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.

Klasa 3R
Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal 0d 302,5nm do 106 nm, dla których bezpośrednie patrzenie w wiązkę jest potencjalnie niebezpieczne.
 
Klasa 3B
Lasery, które są niebezpieczne podczas bezpośredniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone są zwykle bezpiecznie.
 
Klasa 4
Lasery, które wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Mogą one powodować uszkodzenie skóry oraz stwarzają zagrożenie pożarem. Podczas obsługi laserów klasy 4 należy zachować szczególną ostrożność.
 
 
 
Podsumowanie:
Przy zakupie urządzenia laserowego musimy zwrócić uwagę na wszystkie wymienione parametry w równym stopniu. Klasa urządzenia laserowego powie nam o poziomie bezpieczeństwa, moc diody o jasności lasera natomiast długość fali o barwie światła. 
 
Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości przed zakupem zachęcamy do kontaktu z nami. Postaramy się rzucić nieco światła na zagadkowy świat laserowych technologii pomiarowych.


Wiadomość z dnia: 17-07-2016

Szybki kontakt

  • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
  • Wojciech: 668 001 513
  • Katarzyna: 575 650 050
  • ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
  • Arkadiusz: 668 136 586
  • Robert: 696 942 905
  • Adrian: 884 870 630
  • Adrian: 884 870 730

Nasze sklepy firmowe