Sprzęt dla geodetów – trzy produkty do efektywnej pracy

Sprzęt dla geodetów – niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy używany – to zestawienie produktów, które zapewniają wyjątkowo szerokie spektrum możliwości. Pomiary odległości, wytyczanie różnic wysokości, analiza kątów czy oznaczanie punktów w terenie – to tylko część z zadań, jakie realizują geodeci przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi. Które produkty można uznać za kluczowe?

W sytuacji, gdy sprzęt dla geodetów uwzględniać musi tak wiele zmiennych, zadań i pracy, jakość urządzeń oraz ich wszechstronność odgrywa szczególne znaczenie. Stąd wyraźnie zauważalne na rynku ukierunkowanie, by narzędzia geodezyjne z jednej strony zapewniały swoje podstawowe zadanie, ale jednocześnie umożliwiały też dodatkowe – stąd rozwijane systemy przekazu danych, automatyczne zapisy pomiarów czy możliwości konfiguracji urządzeń tak, by sprzęt dla geodetów miał ułatwioną drogę migracji informacji. 

Niwelator optyczny lub laserowy

Podstawowym elementem, bez którego trudno wyobrazić efektywną pracę geodetów są niwelatory. Urządzenia do pomiaru różnic wysokości między punktami w terenie dziś – w przeciwieństwie do niedalekiej przeszłości – zapewniają możliwość pracy w każdych warunkach. O ile niwelatory optyczne ograniczają się wycelowania na łatę, a następnie ustawienia ostrości oraz wygenerowania danych pomiaru, tak ich laserowe odpowiedniki idą jeszcze dalej. Różnica między niwelatorami obu typów polega przede wszystkim na precyzji. Modele optyczne, wykorzystując lunetę zapewniającą 24-krotnie powiększenie zapewniają margines błędu do 2 mm przy założeniu 1 km podwójnej niwelacji. Modele laserowe wykorzystujące wiązkę wykonują niwelację przy założeniach 1 mm na 20 m. 

dobry niwelator optyczny
niwelator laserowy

Teodolit – analizator nie tylko kątów

Wytyczanie obiektów, umieszczanie ich na mapie czy precyzyjny pomiar terenu nie byłby możliwy, gdyby nie teodolit. Ten sprzęt dla geodetów pokazuje, jak ważna w pracy jest uniwersalność. Dobre teodolity umożliwiają zarówno wytyczanie kątów w ujęciu pion/ poziom jak i wskazywania azymutów. Dodatkowo zapewniają pomiar odległości, co praktycznie umożliwia pełną analizę terenu w kontekście poszczególnych miejsc na mapie. 

Planując zakup teodolitu warto uwzględnić różnicę, jaka jest między wariantem optycznym a elektronicznym. Pierwsze są tańsze, ale specyfika ich działania wymusza na operatorze obliczanie czy analizowanie danych samemu. Rozwiązania elektroniczne, wykorzystując procesory i wyświetlacz generują komplet danych samodzielnie – rola osoby, która dokonuje pomiarów jest więc diametralnie mniejsza. 

Tachimetr: sprzęt do określania odległości

Podobnie jak teodolit, tachimetr umożliwia pomiarowanie kątów. Ważną cechą, jaka charakteryzuje ten sprzęt geodezyjny jest także generowanie danych dotyczących samej odległości między wskazanymi punktami. Nie dotyczy to wyłącznie samych informacji o dystansie, który dzieli dwa miejsca – tachimetry wskazują również dodatkowo współrzędne analizowanego punktu. W efekcie, np. nowoczesne modele urządzeń zapewniają generowanie tych danych nawet w przypadku odległości znacznie przekraczających odcinki 200-250 m.