Jak korzystać z możliwości spadów w niwelatorze

Prawidłowość pomiarów to – nomen omen – fundament wszelkich prac budowlanych. Dokładność jest kluczowa zarówno dla wstępnej niwelacji danego terenu jak i przy instalacjach. Prawidłowe ustawienie elektronicznych spadków w niwelatorze laserowym przekłada się na ostateczną precyzję.

Jak nie popełnić błędu przy konfiguracji i innych pracach związanych z ustawieniem? Laser obrotowy doceniany jest dzięki swobodzie elektronicznego pochylania wiązki światła. Dzięki temu wytyczenie spadków możliwe jest nawet przy pracy jednoosobowej. Ograniczenie ryzyka błędu nie oznacza jednak, że praca z niwelatorem optycznym nie wymaga kilku, ściśle określonych zadań. Umiejętne ustawienie elektroniczne spadków będzie szybkie i dokładne wyłącznie wtedy, gdy operator spełnia wymagania określone przez producenta.

Niwelator laserowy jest niezbędny wszędzie tam, gdzie szczególnie istotna jest wygoda obsługi przy zachowaniu precyzji. Wykonanie pomiarów i obliczeń tym urządzeniem – podobnie jak przy niwelatorach optycznych – polega na analizie różnic wysokości. Należy więc wykonać:

  • pomiar wysokości instrumentu, czyli na reper lub inny punkt
  • pomiar wykonany w punkcie, którego wysokość należy ustalić
  • ustalenie wyniku pomiarowego
  • wyliczenie różnicy wysokości

Niewątpliwą różnicą w przypadku niwelatora laserowego jest szybkość i łatwość pomiaru. Ponieważ urządzenie wysyła wiązkę światła tworzącą linię dla całej budowy, nic nie stoi na przeszkodzie, by jej wysokość została odczytana przez wiele osób. Ważne, by podczas zakupu niwelatora laserowego uwzględnić jego zasięg – pod tym kryje się wiarygodność pomiarów w zależności od odległości – oraz powtarzalność pomiarów. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy nie tylko w pomieszczeniach, ale i na zewnątrz warto zadbać o odpowiednią klasę szczelności.

Możliwość wyznaczania spadku przez niwelator

Ta opcja i pomiary są niezbędne tam, gdzie należy np. zorganizować odpływ wody lub przeanalizować ukształtowanie danego elementu pod kątem innych wymagań technicznych. Boisko, chodnik, droga – w takich sytuacjach na budowie prawidłowy pomiar jest kluczowy. Jak prawidłowo ustawić elektronicznie spadki przy wykorzystaniu niwelatora? Pewność udanych pomiarów gwarantują dwie metody, które charakteryzują się sporą uniwersalnością.

Rozwiązanie 1 – ustalenie stałego spadku

By ustalić sytuację pomiarową pomiędzy dwoma punktami – np. wyznaczając spadek rury kanalizacyjnej – należy ustawić niwelator nad punktem początkowym wyżej usytuowanej płaszczyzny. Posłana wiązka musi zostać ustawiona równolegle do osi spadku. Po uruchomieniu urządzenia dochodzi do poziomowania. W kolejnym etapie należy ustawić łatę laserową na punkcie wyjściowym – np. zakończeniu wyżej usytuowanej rury. Po regulacji wysokości, odbiornik musi wskazać położenie płaszczyzny lasera.

Wyjście dolne – w naszym przykładzie: koniec niżej położonej rury kanalizacyjnej – jest wyznacznikiem prawidłowości pomiaru. Nie zmieniając wysokości odbiornika, należy – przy wykorzystaniu przycisków lub pilota – w sposób elektroniczny doprowadzić wiązkę tak, by celowała ona w środek odbiornika. Gdy do tego dochodzi, czas na wykonanie pomiarów. Powinny być one zrobione bez zmiany wysokości odbiornika na łacie.

 

Rozwiązanie 2 – analiza wobec procentów

Co jednak, gdy należy wykonać analizę spadku przy wykorzystaniu określonej wartości – np. konkretnej wartości procentowej? Przyjmijmy, że montując rurę kanalizacyjną ponownie wartością wyjściową jest punkt A – miejsce początku spadku nawierzchni. Wyznaczyć należy wysokość punkt B, który odpowiada miejscu, w którym instalowana rura ma się kończyć. Dodatkowo, według wcześniejszych analiz, użytkownik chce osiągnąć konkretny spadek procentowy. Przy użyciu niwelatora musi więc wyznaczyć wysokości powierzchni tak, by przy uwzględnieniu różnicy między A i B zachować wartość 1 proc.

Stanie się tak, gdy:

  • operator ustawi niwelator nad punktem A; równolegle do osi spadku
  • dojdzie do spoziomowania wiązki
  • ustawi łatę laserową na określonym punkcie A; odczyt wysokości na łacie powinien zostać zapamiętany
  • wyreguluje wysokość odbiornika – tylko elektronicznie – tak, by wiązka trafiła w środek odbiornika

Nowoczesne niwelatory umożliwiają wykonanie tych prac samodzielnie. Jeśli jednak ustalenie pochylenia samodzielnie nie jest możliwe – np. ze względu na zbyt dużą odległość pomiędzy punktami pomiarowymi – warto dla precyzji skorzystać ze wsparcia drugiego operatora.

Oferta niwelatorów laserowych na infopomiar.pl: